Kamerstuk 35925-XVII-23

Motie van het lid Klink c.s. over de transitie van fossiel naar niet-fossiel

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022


77,3 %
22,7 %

Groep Van Haga

D66

Fractie Den Haan

Omtzigt

Volt

CU

JA21

CDA

GL

SGP

PVV

PvdA

BBB

DENK

SP

FVD

BIJ1

VVD

PvdD


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KLINK C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat recent op de COP26 is besloten om fossiele investeringen in het buitenland door Nederlandse ondernemingen niet meer te ondersteunen per 2023;

overwegende dat het bedrijfsleven al eerder had aangegeven de exportkredietverzekering voor «fossiele projecten» via een internationaal en realistisch tijdpad af te willen bouwen, gecombineerd met een aanvullend overheidsbeleid;

overwegende dat door de verklaring op de COP26 de transitie nu versneld moet worden;

verzoekt de regering om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 een heldere afbakening, tijdpad en een stevig pakket voor behoud van kennis en banen gereed te hebben, zodat het internationaal opererende bedrijfsleven de transitie van fossiel naar niet fossiel goed mee kan maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klink

Amhaouch

Ceder

Hammelburg

Stoffer

Koekkoek