Stemming

Motie van het lid Piri c.s. over het inzetten van het Civic Space Fund met een focus op innovatieve samenwerking

58,7 %
41,3 %


Omtzigt

GL

CDA

Volt

Groep Van Haga

SGP

FVD

PvdA

BBB

VVD

DENK

Fractie Den Haan

BIJ1

JA21

PVV

SP

PvdD

CU

D66


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID PIRI C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor een effectief maatschappelijk middenveld er een brede coalitie van relevante organisaties nodig kan zijn en dat het mogelijk moet zijn voor deze organisaties om verschillende strategieën innovatief in te zetten;

verzoekt de regering het Civic Space Fund in te zetten met een focus op innovatieve samenwerking en zo weinig mogelijk op voorhand opgelegde beperkingen op basis van thema en soort organisaties die hier aanspraak op kunnen maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Piri

Gijs van Dijk

Van der Lee


Motie van het lid Piri c.s. over het inzetten van het Civic Space Fund met een focus op innovatieve samenwerking

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Gijs van Dijk (PvdA), Kati Piri (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-30.html