Stemming

Motie van de leden Van Haga en Van Weerdenburg over geen belastinggeld overmaken naar de taliban

22,0 %
78,0 %


D66

PVV

BBB

Groep Van Haga

VVD

PvdA

SP

Fractie Den Haan

PvdD

FVD

JA21

SGP

CDA

BIJ1

CU

GL

DENK

Volt

Omtzigt


Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN WEERDENBURG

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met Nederlands belastinggeld zorgmedewerkers in Afghanistan dreigen te worden betaald;

verzoekt de regering om geen belastinggeld over te maken naar de taliban, maar dit geld te investeren in de zorg in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Van Weerdenburg


Motie van de leden Van Haga en Van Weerdenburg over geen belastinggeld overmaken naar de taliban

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL), Danai van Weerdenburg (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-53.html