Stemming

Motie van de leden Ceder en Kuik over inzichtelijk maken hoe jongeren met een handicap in het huidige BHOS-beleid bereikt worden

81,3 %
18,7 %


DENK

VVD

CDA

BBB

Omtzigt

PVV

Fractie Den Haan

Volt

SP

PvdD

D66

Groep Van Haga

CU

BIJ1

SGP

FVD

PvdA

JA21

GL


Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN KUIK

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering zich via de SDG's en het VN-Gehandicaptenverdrag heeft gecommitteerd aan internationale inzet voor de toegang tot kwalitatief en inclusief onderwijs en toegang tot waardig werk voor iedereen;

overwegende dat UNICEF in zijn recente rapport stelt dat een op de tien kinderen en jongeren een fysieke, auditieve, visuele of mentale beperking heeft, dat zij 50% minder kans hebben op toegang tot onderwijs en daarmee ook hun kansen op werk worden beperkt;

verzoekt de regering inzichtelijk te maken hoe kinderen en jongeren met een handicap in de huidige programmering en uitvoering van het jongeren-, werk- en onderwijsbeleid van BHOS bereikt worden en daarbij ook meetbare doelen te stellen om de impact op de inclusie van kinderen en jongeren met een beperking te vergroten, en de Kamer hierover jaarlijks te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder

Kuik


Motie van de leden Ceder en Kuik over inzichtelijk maken hoe jongeren met een handicap in het huidige BHOS-beleid bereikt worden

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Don Ceder (CU), Anne Kuik (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-42.html