Kamerstuk 35925-XVII-41

Motie van het lid Ceder c.s. over in en na 2022 de steun voortzetten aan organisaties die strijden tegen kinderprostitutie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Alexander Hammelburg (D66), Anne Kuik (CDA), Don Ceder (CU), Kati Piri (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-41.html
ID: 35925-XVII-41

88,0 %
12,0 %

JA21

SP

PvdD

SGP

PVV

VVD

BIJ1

PvdA

Fractie Den Haan

BBB

FVD

DENK

Omtzigt

Volt

GL

CDA

D66

Groep Van Haga

CU


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een Fonds bestrijding kinderprostitutie heeft opgericht;

constaterende dat de regering motie 35 570-XVII, nr. 36, die vraagt om structurele invulling van dit fonds, niet volledig uitvoert;

overwegende dat de strijd tegen kinderprostitutie een langdurige inzet vraagt;

verzoekt de regering de steun aan maatschappelijke organisaties die strijden tegen kinderprostitutie in en na 2022 onverminderd voort te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder

Kuik

Piri

Hammelburg

Stoffer