Stemming

Motie van het lid Amhaouch c.s. over de ROM's blijvend extra ondersteunen in de facilitering van de internationalisering van het mkb

74,7 %
25,3 %


BIJ1

SP

DENK

FVD

SGP

Groep Van Haga

Volt

PvdD

PvdA

VVD

CU

JA21

BBB

PVV

CDA

Fractie Den Haan

D66

Omtzigt

GL


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de relatieve economische groei voor Nederland steeds meer buiten Europa komt te liggen;

constaterende dat de evaluatie van de inzet gedaan via het amendement-Amhaouch/Weverling over extra middelen voor Trade and Innovate NL (35 300-XVII, nr. 19) positief is;

constaterende dat de internationalisering van het mkb via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen een succes is gebleken;

verzoekt de Minister de ROM's blijvend extra te ondersteunen in de facilitering van de internationalisering van het mkb,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Klink

Hammelburg


Motie van het lid Amhaouch c.s. over de ROM's blijvend extra ondersteunen in de facilitering van de internationalisering van het mkb

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Mustafa Amhaouch (CDA), Alexander Hammelburg (D66), Jan Klink (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-34.html