Stemming

Motie van het lid Teunissen over substantiële stappen om terug te groeien naar een ODA-budget van 0,7%

58,0 %
42,0 %


SP

D66

GL

SGP

CU

JA21

BIJ1

Volt

PvdD

VVD

PVV

FVD

BBB

Fractie Den Haan

DENK

CDA

PvdA

Groep Van Haga

Omtzigt


Nr. 46 MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de internationale afspraak om 0,7% van het bni te besteden aan ontwikkelingssamenwerking is herbevestigd bij het aangaan van de duurzameontwikkelingsdoelen;

constaterende dat het ontwikkelingsbudget (ODA-budget) in 2022 op een historisch laag percentage van 0,53% van het bni blijft steken en klimaatfinanciering uit het ODA-budget wordt betaald;

constaterende dat de Tweede Kamer zich eerder heeft uitgesproken om te streven naar een ODA-budget van 0,7%;

constaterende dat ook de nieuwe Duitse regering in het coalitieakkoord de 0,7% heeft opgenomen;

spreekt uit het belang dat in de komende vier jaar substantiële stappen gezet worden om terug te groeien naar een ODA-budget van 0,7%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Motie van het lid Teunissen over substantiële stappen om terug te groeien naar een ODA-budget van 0,7%

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-46.html