Stemming

Motie van de leden Van Weerdenburg en Wilders over geen Nederlands belastinggeld voor salarissen van ambtenaren in Afghanistan

44,7 %
55,3 %


Groep Van Haga

DENK

CU

BIJ1

Omtzigt

Volt

GL

SP

VVD

D66

CDA

FVD

PvdA

PvdD

PVV

BBB

JA21

Fractie Den Haan

SGP


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEERDENBURG EN WILDERS

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat namens de Nederlandse overheid recentelijk de intentie is uitgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken om salarissen van zorgverleners en onderwijspersoneel in Afghanistan te helpen betalen via hulporganisaties;

overwegende dat zorgmedewerkers en onderwijspersoneel in Nederland al jaren structureel onderbetaald worden;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er geen cent Nederlands belastinggeld, direct noch indirect, wordt gebruikt om salarissen van ambtenaren in Afghanistan te betalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weerdenburg

Wilders


Motie van de leden Van Weerdenburg en Wilders over geen Nederlands belastinggeld voor salarissen van ambtenaren in Afghanistan

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Danai van Weerdenburg (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-20.html