Kamerstuk 35925-XVII-20

Motie van de leden Van Weerdenburg en Wilders over geen Nederlands belastinggeld voor salarissen van ambtenaren in Afghanistan

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Danai van Weerdenburg (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-20.html
ID: 35925-XVII-20

44,7 %
55,3 %

PvdD

Volt

JA21

Omtzigt

BIJ1

BBB

SP

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

CU

GL

VVD

PVV

SGP

DENK

PvdA

FVD

CDA

D66


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEERDENBURG EN WILDERS

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat namens de Nederlandse overheid recentelijk de intentie is uitgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken om salarissen van zorgverleners en onderwijspersoneel in Afghanistan te helpen betalen via hulporganisaties;

overwegende dat zorgmedewerkers en onderwijspersoneel in Nederland al jaren structureel onderbetaald worden;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er geen cent Nederlands belastinggeld, direct noch indirect, wordt gebruikt om salarissen van ambtenaren in Afghanistan te betalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weerdenburg

Wilders