Stemming

Motie van de leden Teunissen en Stoffer over een investeringsplan om het ODA-budget te verhogen tot 0,7% van het bni

28,7 %
71,3 %


Groep Van Haga

Fractie Den Haan

D66

PVV

SP

CDA

JA21

VVD

Volt

CU

BBB

PvdD

Omtzigt

GL

BIJ1

FVD

DENK

PvdA

SGP


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN TEUNISSEN EN STOFFER

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de internationale afspraak om 0,7% van het bni te besteden aan ontwikkelingssamenwerking is herbevestigd bij het aangaan van de duurzameontwikkelingsdoelen;

constaterende dat het ontwikkelingsbudget (ODA-budget) in 2022 op een historisch laag percentage van 0,53% van het bni blijft steken en klimaatfinanciering uit het ODA-budget wordt betaald;

constaterende dat internationaal is afgesproken dat klimaatfinanciering nieuw en additioneel moet zijn;

verzoekt de regering dit jaar een investeringsplan te maken om het ODA-budget te verhogen tot 0,7% van het bni, additioneel aan de Nederlandse fair share aan publieke klimaatfinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Stoffer


Motie van de leden Teunissen en Stoffer over een investeringsplan om het ODA-budget te verhogen tot 0,7% van het bni

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-45.html