Stemming

Gewijzigde motie van de leden Hammelburg en Van der Lee over alle handels- en exportinstrumentaria voor eind 2022 in lijn brengen met Parijs en Glasgow (t.v.v. 35925-XVII-27)

78,0 %
22,0 %


FVD

PVV

JA21

VVD

BBB

DENK

PvdA

Volt

CDA

Omtzigt

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

GL

SP

SGP

BIJ1

CU

PvdD

D66


Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HAMMELBURG EN VAN DER LEE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 7 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat in Parijs en Glasgow fundamentele stappen zijn gezet richting het verduurzamen van onze handels- en exportinstrumentaria;

van mening dat alle Nederlandse handels- en exportinstrumentaria zo snel mogelijk verduurzaamd dienen te worden;

verzoekt het kabinet om alle handels- en exportinstrumentaria geheel in lijn te brengen met Parijs en Glasgow, en de Kamer in het tweede kwartaal van 2022 over de uitwerking hiervan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hammelburg

Van der Lee


Gewijzigde motie van de leden Hammelburg en Van der Lee over alle handels- en exportinstrumentaria voor eind 2022 in lijn brengen met Parijs en Glasgow (t.v.v. 35925-XVII-27)

2021-12-07
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Alexander Hammelburg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-59.html