Kamerstuk 35925-XVII-51

Motie van het lid Stoffer over geen drang en dwang bij abortussen die door Nederland gefinancierd worden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-51.html
ID: 35925-XVII-51

12,0 %
88,0 %

FVD

PvdA

VVD

Volt

PVV

Omtzigt

JA21

BBB

CDA

GL

Groep Van Haga

SGP

PvdD

Fractie Den Haan

BIJ1

CU

SP

DENK

D66


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wereldwijd vrouwen en meisjes slachtoffer zijn van drang of dwang om een abortus te ondergaan, maar dat diepgaand inzicht in deze problematiek ontbreekt;

verzoekt de regering aan te tonen dat drang en dwang tegen vrouwen om een abortus te ondergaan niet voorkomt bij abortussen die direct of indirect (mede) door Nederland gefinancierd worden, en de Kamer hierover nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer