Kamerstuk 35925-XVII-11

Amendement van het lid Jasper van Dijk over aanvullende middelen voor humanitaire noodhulp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 22 november 2021
Indiener(s): Jasper van Dijk
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-11.html
ID: 35925-XVII-11

32,0 %
68,0 %

SP

PVV

BBB

DENK

D66

PvdD

CU

Volt

Fractie Den Haan

SGP

Omtzigt

CDA

FVD

PvdA

BIJ1

Groep Van Haga

JA21

GL

VVD


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 22 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 30.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt artikel 4.1 Humanitaire noodhulp met 30 miljoen euro verhoogd. De dekking hiervoor wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven in artikel 1.

Jasper van Dijk