Kamerstuk 35925-XVII-19

Motie van het lid Van Weerdenburg over geen cent meer uitgeven aan ontwikkelingshulp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Danai van Weerdenburg (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-19.html
ID: 35925-XVII-19

16,7 %
83,3 %

VVD

CDA

Omtzigt

SGP

DENK

PvdD

GL

PVV

PvdA

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

JA21

SP

BBB

CU

D66

Volt

FVD

BIJ1


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN WEERDENBURG

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederlanders van oudsher zeer vrijgevig zijn en heel goed zelf kunnen beslissen of en, zo ja, aan welk liefdadigheidsdoel zij hun geld willen doneren;

verzoekt de regering om geen cent meer uit te geven aan ontwikkelingshulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weerdenburg