Kamerstuk 35925-XVII-35

Motie van het lid Amhaouch c.s. over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Mustafa Amhaouch (CDA), Marieke Koekkoek (D66), Alexander Hammelburg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-35.html
ID: 35925-XVII-35

78,0 %
21,3 %

CU

Volt

Groep Van Haga

CDA

PvdA

BBB

PVV

VVD

BIJ1

JA21

GL

Omtzigt

Fractie Den Haan

DENK

D66

FVD

SP

SGP

PvdD


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het behalen van de Nederlandse ambities op het gebied van alle transities en ons toekomstig verdienvermogen praktisch en technisch opgeleid personeel essentieel is;

constaterende dat er in Nederland en heel Europa een groot en groeiend tekort is aan praktisch en technisch opgeleide vakmensen;

overwegende dat er in het kader van reshoring en het voorkomen van braindrain zo veel mogelijk gezocht moet worden naar praktisch en technisch opgeleide vakmensen in Nederland of de Europese Unie;

verzoekt de Minister de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa in beeld te brengen, en daarbij aan te geven op welke terreinen er in Europa meer samengewerkt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Hammelburg

Koekkoek