Kamerstuk 35925-XVII-52

Motie van het lid Stoffer over 33% van de ODA-middelen besteden middels maatschappelijke organisaties en ngo's

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-52.html
ID: 35925-XVII-52

18,7 %
81,3 %

PVV

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

SP

CDA

JA21

BBB

PvdD

D66

Volt

BIJ1

CU

PvdA

Omtzigt

SGP

VVD

DENK

GL

FVD


Nr. 52 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te streven naar een besteding van 33% van de ODA-middelen middels maatschappelijke organisaties en ngo's, en tevens in kaart te brengen hoe breed binnen het BHOS-beleid publiek geld kan worden ingezet als hefboom voor private financiering, en de Kamer hierover te rapporteren bij de Voorjaarsnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer