Kamerstuk 35925-XVII-50

Motie van de leden Stoffer en Teunissen over het spreiden van de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-50.html
ID: 35925-XVII-50

28,0 %
72,0 %

SGP

CDA

Omtzigt

VVD

CU

DENK

PvdA

Groep Van Haga

FVD

Volt

Fractie Den Haan

BBB

JA21

PvdD

GL

BIJ1

PVV

D66

SP


Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN TEUNISSEN

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onder meer de corona-, migratie-, klimaat- en armoedeproblematiek een ruimhartig ODA-budget rechtvaardigen in lijn met de in OESO-verband gemaakte afspraken;

verzoekt de regering te bevorderen dat de (meer)kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers verspreid worden over de betrokken departementen, en te streven naar ruime additionele klimaatfinanciering die nadrukkelijk gericht is op de armste landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Teunissen