Stemming

Motie van de leden Stoffer en Teunissen over het spreiden van de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers

28,0 %
72,0 %


CU

VVD

PVV

CDA

SP

Omtzigt

FVD

D66

SGP

JA21

PvdA

BBB

Volt

PvdD

Groep Van Haga

BIJ1

Fractie Den Haan

DENK

GL


Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN TEUNISSEN

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onder meer de corona-, migratie-, klimaat- en armoedeproblematiek een ruimhartig ODA-budget rechtvaardigen in lijn met de in OESO-verband gemaakte afspraken;

verzoekt de regering te bevorderen dat de (meer)kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers verspreid worden over de betrokken departementen, en te streven naar ruime additionele klimaatfinanciering die nadrukkelijk gericht is op de armste landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Teunissen


Motie van de leden Stoffer en Teunissen over het spreiden van de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-50.html