Stemming

Motie van het lid Stoffer over 33% van de ODA-middelen besteden middels maatschappelijke organisaties en ngo's

18,7 %
81,3 %


Fractie Den Haan

Groep Van Haga

GL

CU

SP

PvdA

BIJ1

BBB

CDA

VVD

Volt

Omtzigt

DENK

SGP

JA21

D66

PVV

PvdD

FVD


Nr. 52 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te streven naar een besteding van 33% van de ODA-middelen middels maatschappelijke organisaties en ngo's, en tevens in kaart te brengen hoe breed binnen het BHOS-beleid publiek geld kan worden ingezet als hefboom voor private financiering, en de Kamer hierover te rapporteren bij de Voorjaarsnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer


Motie van het lid Stoffer over 33% van de ODA-middelen besteden middels maatschappelijke organisaties en ngo's

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-52.html