Kamerstuk 35925-XVII-37

Motie van het lid Van der Lee c.s. over het versterken van lokaal eigenaarschap en contextspecifieke programmering

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022


58,0 %
42,0 %

Volt

SGP

DENK

BIJ1

Omtzigt

SP

CDA

D66

PvdA

BBB

GL

Fractie Den Haan

CU

JA21

PvdD

VVD

Groep Van Haga

PVV

FVD


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit data blijkt dat het aantal landen dat jaarlijks meer dan 5 miljoen euro aan rechtstreekse ODA krijgt is gegroeid van 15 in 2018 naar 22 in 2022;

overwegende dat de OESO-review laat zien dat lokaal eigenaarschap en contextspecifieke programmering zijn gedaald ten gunste van centraal vanuit Den Haag aangestuurde activiteiten;

constaterende dat meer versnippering en centrale aansturing van de donor juist ten koste kunnen gaan van de effectiviteit van ODA;

verzoekt de regering om lokaal eigenaarschap en contextspecifieke programmering, bijvoorbeeld via onze ambassades en ngo-partners, te versterken en in relatieve omvang te laten groeien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Piri

Hammelburg

Teunissen

Koekkoek