Kamerstuk 35925-XVII-25

Motie van het lid Jasper van Dijk over het structureel verhogen van de basisfinanciering voor noodhulp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-25.html
ID: 35925-XVII-25

30,7 %
69,3 %

Groep Van Haga

CDA

CU

PVV

Omtzigt

DENK

BBB

PvdD

Fractie Den Haan

JA21

GL

SGP

D66

Volt

PvdA

VVD

SP

BIJ1

FVD


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal mensen dat noodhulp nodig heeft fors is toegenomen;

verzoekt de regering de basisfinanciering voor noodhulp structureel met 30 miljoen euro te verhogen naar 400 miljoen per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk