Kamerstuk 35925-XVII-56

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Koekkoek over het formuleren van doelen op het gebied van menstruele gezondheid (t.v.v. 35925-XVII-49)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 26 november 2021
Indiener(s): Marieke Koekkoek (D66), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-56.html
ID: 35925-XVII-56
Origineel: 35925-XVII-49
Wijzigingen: 35925-XVII-58

Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN KOEKKOEK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 49

Voorgesteld 30 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrouwen en meisjes wereldwijd te maken krijgen met beperkingen en uitsluiting rondom menstruatie, als gevolg van stigmatisering, een gebrek aan informatie, beperkte beschikbaarheid van of toegang tot schone hulpmiddelen;

verzoekt de regering concrete en sectoroverschrijdende doelen te formuleren op het gebied van menstruele gezondheid, waaronder het beschikbaar stellen van informatie en hulpmiddelen, als onderdeel van de bredere inzet op SDG 6 (water, sanitatie en hygiëne) en binnen noodhulpprogramma's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Koekkoek