Stemming

Motie van het lid Klink c.s. over een verbinding van het Nederlandse innovatie- en handelsbeleid met een interdepartementale aanpak

78,7 %
21,3 %


SGP

D66

DENK

Volt

Omtzigt

PvdA

GL

SP

BIJ1

Fractie Den Haan

JA21

PvdD

CDA

Groep Van Haga

VVD

FVD

BBB

CU

PVV


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KLINK C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een interdepartementale, integrale visie op innovatie en handel ontbreekt;

overwegende dat andere kenniseconomieën als Duitsland, Frankrijk en Zweden wel instrumenten hebben ingesteld waarbij innovatie en handel is gebundeld en dit de mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven beperkt om in dezelfde mate als buitenlandse partijen internationale innovatieprojecten op te zetten en uit te voeren;

verzoekt de regering om voor het internationaal opererend bedrijfsleven een expliciete verbinding van het Nederlandse innovatie- en handelsbeleid te maken met een integrale, interdepartementale aanpak van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klink

Amhaouch

Hammelburg

Ceder

Stoffer

Koekkoek

Van der Lee


Motie van het lid Klink c.s. over een verbinding van het Nederlandse innovatie- en handelsbeleid met een interdepartementale aanpak

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Marieke Koekkoek (D66), Don Ceder (CU), Mustafa Amhaouch (CDA), Jan Klink (VVD), Alexander Hammelburg (D66), Tom van der Lee (GL), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-24.html