Kamerstuk 35925-XVII-48

Motie van het lid Koekkoek c.s. over een plafond van 350 miljoen voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Marieke Koekkoek (D66), Tom van der Lee (GL), Kati Piri (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-48.html
ID: 35925-XVII-48

25,3 %
74,7 %

CDA

VVD

GL

PvdA

SGP

PvdD

Fractie Den Haan

JA21

PVV

BBB

CU

DENK

FVD

BIJ1

Volt

D66

Omtzigt

Groep Van Haga

SP


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering 345,712 miljoen euro geraamd heeft voor eerstejaarsopvang van asielzoekers in de begroting 2022;

overwegende dat deze kosten naar verwachting hoger zullen uitvallen dan het geraamde budget en dan verhaald zullen worden op verdeelartikel 5.4 in de BHOS-begroting;

overwegende dat deze kosten, afhankelijk van de fluctuaties in het bni, het ontwikkelingsbudget nog meer zullen inperken;

verzoekt de regering een plafond van 350 miljoen in te stellen voor het gebruik van gelden uit de BHOS-begroting voor de eerstejaarsopvang voor asielzoekers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koekkoek

Van der Lee

Piri