Kamerstuk 35925-XVII-36

Motie van het lid Van der Lee c.s. over onderzoeken hoe klimaatinvesteringen maximaal ten goede komen aan de armste landen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022


58,0 %
42,0 %

Omtzigt

FVD

GL

DENK

BIJ1

Groep Van Haga

PvdD

Fractie Den Haan

Volt

SGP

CDA

PVV

BBB

D66

SP

PvdA

CU

VVD

JA21


Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de armste landen relatief weinig worden bediend vanuit de verschillende vormen van Nederlandse klimaatfinanciering;

overwegende dat in die landen de gevolgen van klimaatverandering juist buitenproportioneel voelbaar zijn, maar de risico's verbonden aan (private) klimaatinvesteringen al gauw als te hoog worden ingeschat,

verzoekt het kabinet te onderzoeken hoe het bestaande instrumentarium kan worden bijgestuurd zodat klimaatinvesteringen maximaal ten goede komen aan de armste landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Piri

Hammelburg

Teunissen

Koekkoek

Jasper van Dijk