Kamerstuk 35925-XVII-29

Motie van de leden Hammelburg en Piri over steun voor de internationale en regionale interseksebeweging

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Alexander Hammelburg (D66), Kati Piri (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-29.html
ID: 35925-XVII-29

56,7 %
43,3 %

BIJ1

SGP

D66

CDA

Groep Van Haga

PvdD

FVD

VVD

Fractie Den Haan

CU

PVV

Volt

PvdA

JA21

GL

Omtzigt

SP

BBB

DENK


Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN HAMMELBURG EN PIRI

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gelijke toepassing van mensenrechten voor intersekse personen onderdeel is van de beleidsprioriteiten onder het Nederlands buitenland- en OS-beleid;

overwegende dat de interseksebeweging zelf in staat moet zijn gelijke rechten te bepleiten;

overwegende dat Nederland als enige land de kleinschalige internationale interseksemensenrechtenbeweging de afgelopen jaren heeft ondersteund met capaciteitsopbouw;

constaterende dat deze Nederlandse financiering vanaf 2022 geheel stopt;

verzoekt de regering de internationale en regionale interseksebeweging in Europa, Afrika en Azië te ondersteunen met een vergelijkbare steun aan die van de afgelopen vijf jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hammelburg

Piri