Stemming

Nader gewijzigde motie van de leden Stoffer en Koekkoek over inzetten op het bevorderen van menstruele gezondheid (t.v.v. 35925-XVII-56)

60,7 %
39,3 %


CDA

SGP

FVD

BIJ1

PVV

BBB

PvdD

Fractie Den Haan

Omtzigt

SP

JA21

DENK

Groep Van Haga

GL

D66

CU

VVD

PvdA

Volt


Nr. 58 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN KOEKKOEK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 56

Voorgesteld 7 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrouwen en meisjes wereldwijd te maken krijgen met beperkingen en uitsluiting rondom menstruatie, als gevolg van stigmatisering, een gebrek aan informatie, beperkte beschikbaarheid van of toegang tot schone hulpmiddelen;

verzoekt de regering als onderdeel van de bredere inzet op SDG6 ook in te zetten op het bevorderen van menstruele gezondheid, bijvoorbeeld middels het beschikbaar stellen van informatie en hulpmiddelen;

verzoekt de regering voorts te bezien hoe, in navolging van recente aanpassingen in het VN Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene, de Kamer explicieter geïnformeerd kan worden over de Nederlandse inspanningen en resultaten op het gebied van menstruele gezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag

Stoffer

Koekkoek


Nader gewijzigde motie van de leden Stoffer en Koekkoek over inzetten op het bevorderen van menstruele gezondheid (t.v.v. 35925-XVII-56)

2021-12-03
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Marieke Koekkoek (D66), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-58.html