Kamerstuk 35925-XVII-31

Motie van het lid Piri c.s. over een implementatieplan gendermainstreaming

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Gijs van Dijk (PvdA), Kati Piri (PvdA), Alexander Hammelburg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-31.html
ID: 35925-XVII-31

78,7 %
21,3 %

Volt

GL

JA21

DENK

CU

CDA

PVV

BBB

Groep Van Haga

FVD

Fractie Den Haan

PvdD

BIJ1

VVD

SGP

Omtzigt

SP

PvdA

D66


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID PIRI C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zonder structurele verankering van gendermainstreaming er onvoldoende zicht is op de effecten van het ontwikkelings-, noodhulp-, en vredes- en veiligheidsbeleid en de beleidsuitvoering op vrouwen en meisjes;

constaterende dat Nederland het derde EU Gender Action Plan 2021–2025 reeds onderschrijft en het kabinet zich reeds gecommitteerd heeft om zich in te zetten voor verdere gendermainstreaming in alle beleidsterreinen;

verzoekt de regering een implementatieplan gendermainstreaming op te stellen conform de criteria van het EU Gender Action Plan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Piri

Gijs van Dijk

Van der Lee

Hammelburg