Kamerstuk 35925-XVII-38

Motie van het lid Van der Lee c.s. over bij de Europese Commissie pleiten voor een eenduidig due diligence-beleid in het kader van de bossenwet

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Kati Piri (PvdA), Marieke Koekkoek (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-38.html
ID: 35925-XVII-38

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Unie een bossenwet heeft gepresenteerd waardoor alleen nog ontbossingsvrije producten op de Europese markt worden toegestaan;

overwegende dat Europese bedrijven straks via duediligenceonderzoek dienen te bewijzen dat hun productieketens geen ontbossing in de hand werken;

overwegende dat er mogelijk gewerkt gaat worden met lijsten van risicovolle en minder risicovolle landen, waardoor er een prikkel ontstaat om handel kunstmatig via laagrisicolanden te laten lopen;

verzoekt de regering om bij de Europese Commissie te pleiten voor een eenduidig due diligence-beleid in het kader van de bossenwet, dat witwasprikkels voorkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Piri

Koekkoek