Kamerstuk 35925-XVII-22

Motie van het lid Klink c.s. over invest International als enig loket voor financiering van internationaal ondernemen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Don Ceder (CU), Mustafa Amhaouch (CDA), Jan Klink (VVD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-22.html
ID: 35925-XVII-22

78,7 %
21,3 %

Volt

VVD

PvdA

PVV

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

SP

GL

JA21

BBB

PvdD

CDA

D66

Omtzigt

DENK

FVD

CU

SGP

BIJ1


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KLINK C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het mkb al jaren te maken heeft met een terugloop in de financieringsmogelijkheden, met name vanuit de grote banken;

overwegende dat dit met name geldt voor financieringen van internationaal actieve bedrijven;

overwegende dat het huidige instrumentarium nog onvoldoende toegankelijk is voor het mkb en start-ups en zij vaak niet kunnen voldoen aan de voorwaarden of de juiste regelingen niet weten te vinden;

overwegende dat de toegang tot advies over financiering in de oriënterende fase belangrijk is;

verzoekt de regering om van Invest International het enige loket voor financiering van internationaal ondernemen te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klink

Amhaouch

Ceder

Stoffer