Stemming

Motie van het lid Amhaouch c.s. over de ondersteuning van de huidige IMVO-convenanten continueren

83,3 %
16,7 %


DENK

Fractie Den Haan

Omtzigt

Volt

SP

FVD

PvdD

PvdA

JA21

D66

VVD

CDA

BIJ1

PVV

BBB

CU

GL

SGP

Groep Van Haga


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse overheid een verantwoordelijkheid heeft bij het implementeren van de OESO-richtlijnen en de UNGP's door overheid en bedrijven;

constaterende dat de Nederlandse overheid geen deelnemer is bij de onderhandelingen over het nieuwe kledingconvenant;

constaterende dat er meerwaarde zit in de sectorale samenwerking en de overheid daarbij een belangrijke aanjagende en controlerende rol heeft in het doen slagen daarvan;

verzoekt de regering de ondersteuning van en betrokkenheid bij de huidige IMVO-convenanten voor de afgesproken looptijd te continueren en zo snel mogelijk het nieuwe instrument voor sectorale samenwerking gereed en operationeel te hebben;

verzoekt de regering aan te sluiten bij de gesprekken over een vervolginitiatief op het textiel- en kledingconvenant, en de ervaringen hiervan te verwerken in de ontwikkeling van het nieuwe instrument voor sectorale samenwerking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Hammelburg

Klink

Ceder

Van der Lee

Jasper van Dijk

Koekkoek

Piri

Stoffer


Motie van het lid Amhaouch c.s. over de ondersteuning van de huidige IMVO-convenanten continueren

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Jan Klink (VVD), Jasper van Dijk (SP), Alexander Hammelburg (D66), Marieke Koekkoek (D66), Don Ceder (CU), Mustafa Amhaouch (CDA), Chris Stoffer (SGP), Tom van der Lee (GL), Kati Piri (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-33.html