Kamerstuk 35925-XVII-39

Motie van het lid Van der Lee c.s. over het ontwikkelingssamenwerkingsbudget met 300 miljoen verhogen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022


28,0 %
72,0 %

Volt

Omtzigt

SP

Groep Van Haga

DENK

FVD

BBB

GL

D66

PvdA

PVV

CU

PvdD

BIJ1

SGP

Fractie Den Haan

JA21

CDA

VVD


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking volgens de Miljoenennota voor 2022 op het niveau van 0,53% bni blijft steken;

overwegende dat in EU- en VN-verband is afgesproken dat landen op termijn 0,7% van hun bruto nationaal inkomen zullen besteden aan ontwikkelingssamenwerking;

constaterende dat tijdens de Algemene Beschouwingen is besloten om de Defensieuitgaven met 300 miljoen euro te intensiveren;

verzoekt de regering het ontwikkelingssamenwerkingsbudget met hetzelfde bedrag te verhogen, mede om extra financiering voor transport en toediening van covidvaccins in armere landen mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Piri

Teunissen

Koekkoek

Stoffer

Jasper van Dijk