Stemming

Motie van het lid Klink c.s. over internationaal actieve mkb'ers ook gebruik laten maken van fondsen

88,7 %
11,3 %


PVV

PvdA

BIJ1

Fractie Den Haan

CU

VVD

JA21

GL

Volt

SGP

FVD

SP

PvdD

Omtzigt

DENK

BBB

D66

Groep Van Haga

CDA


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID KLINK C.S.

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het mkb al jaren te maken heeft met een terugloop in de financieringsmogelijkheden, met name vanuit de grote banken;

overwegende dat dit met name geldt voor financieringen van internationaal actieve bedrijven;

overwegende dat fondsen als Invest International voornamelijk samenwerken met banken aan de financieringskant, terwijl ondernemers hier juist tegen een muur aanlopen;

verzoekt de regering om internationaal actieve mkb'ers ook gebruik te laten maken van fondsen als Invest International,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klink

Amhaouch

Hammelburg

Ceder

Stoffer

Van der Lee

Piri


Motie van het lid Klink c.s. over internationaal actieve mkb'ers ook gebruik laten maken van fondsen

2021-11-25
Dossier: 35925-XVII
Indiener(s): Jan Klink (VVD), Mustafa Amhaouch (CDA), Alexander Hammelburg (D66), Don Ceder (CU), Chris Stoffer (SGP), Tom van der Lee (GL), Kati Piri (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-21.html