Wetsvoorstel 35300-X - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Brief regering
Motie
Motie
Lijst van vragen en antwoorden
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Verslag
Brief Algemene Rekenkamer
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)