Wetsvoorstel 35300-X - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Brief regering
Motie
Motie
Lijst van vragen en antwoorden
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Verslag
Brief Algemene Rekenkamer
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)