Kamerstuk 35300-X-36

Motie van het lid Kerstens over veteranenontmoetingscentra

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 7 november 2019
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-36.html
ID: 35300-X-36

100,0 %
0,0 %

Van Haga

PvdA

VVD

SP

D66

PvdD

DENK

CDA

vKA

SGP

PVV

FvD

50PLUS

CU

GL


Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veteranenontmoetingscentra een belangrijke rol spelen in het sociale leven van veel veteranen;

overwegende dat het de taak van gemeenten is bedoelde centra in voorkomende gevallen te ondersteunen;

overwegende dat het kan voorkomen dat een veteranenontmoetingscentrum desondanks in de problemen komt;

verzoekt de regering, in zo'n geval in overleg met de desbetreffende gemeente maatwerk te leveren, zodat bedoeld centrum een ontmoetingsplek voor veteranen kan blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens