Kamerstuk 35300-X-20

Motie van het lid De Roon over de inzet van de Reaper-drones

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 7 november 2019
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-20.html
ID: 35300-X-20

16,8 %
83,2 %

PvdD

PVV

50PLUS

VVD

SGP

GL

CU

SP

D66

Van Haga

PvdA

vKA

FvD

DENK

CDA


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland eind 2020 de eerste MQ-9 Reaper-drones geleverd krijgt;

overwegende dat we de MQ-9 Reaper bewapend in moeten kunnen zetten omdat daarmee de slagkracht van de krijgsmacht aanzienlijk wordt vergroot;

verzoekt de regering, de daarvoor benodigde stappen binnen het Defensiematerieelproces te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon