Kamerstuk 35300-X-17

Amendement van het lid Karabulut over 30 miljoen voor verbetering van arbeidsvoorwaarden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 4 november 2019
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-17.html
ID: 35300-X-17

34,0 %
66,0 %

PVV

50PLUS

D66

PvdA

Van Haga

CDA

vKA

GL

VVD

SP

DENK

SGP

CU

FvD

PvdD


Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 4 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 30.000 (x € 1.000).

II

In artikel 12 Nog onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30.000 (x € 1.000).

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De indiener wil de vrijgemaakte middelen volledig inzetten voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden teneinde een hogere vulling te bevorderen. Defensie verwacht in 2020 een militaire vullingspercentage van 80,5–81% en beoogt 90% (inclusief de maatregelen in het kader van de adaptieve krijgsmacht).

Met dit amendement wordt de € 30 miljoen die begroot is onder beleidsartikel 6, «Doorverdeling NAVO capaciteitsdoelstelllingen voor F-35, SOF AIR, SOF Ground Enablers», overgeheveld naar niet-beleidsartikel 12, «Interne herschikking AV akkoord uitdelen NAVO capaciteitsdoelstellingen», waardoor deze post 42 miljoen wordt. Dit geld dient vervolgens in zijn geheel aan arbeidsvoorwaarden te worden besteed. De € 42 miljoen is het voor het jaar 2020 toegezegde deel dat het Voorjaarsnota 2019 is opgenomen als structurele verhoging van de Defensiebegroting. Die structurele verhoging zal mettertijd een waarde van € 162 miljoen bedragen.

Dit amendement beoogt een meerjarige werking. Indiener is van mening dat ook de komende jaren op een soortgelijke manier de middelen die bestemd waren voor materieel moeten worden overgeheveld naar de verbetering van de arbeidsvoorwaardenuitgaven. Structureel kan dit uitkomen op een bedrag van € 162 miljoen dat in zijn geheel wordt toegekend aan de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

De extra middelen aan de verbetering van arbeidsvoorwaarden vervallen op het moment dat het militaire vullingspercentage de 100% heeft bereikt. Het restant van de middelen wordt dan geboekt op de posten van het oorspronkelijke doel.

Karabulut