Stemming

Motie van het lid Bosman c.s. over bewapening voor de Reaper

57,0 %
43,0 %


SGP

PvdA

CU

PvdD

VVD

PVV

50PLUS

SP

Van Haga

FvD

CDA

D66

DENK

GL

vKA


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S.

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de MQ-9 Reaper nu nog onbewapend is;

verzoekt de regering, om de Kamer te informeren of de behoeftestelling aangepast dient te worden teneinde de Reaper te bewapenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Van Helvert

Voordewind

Stoffer


Motie van het lid Bosman c.s. over bewapening voor de Reaper

2019-11-07
Dossier: 35300-X
Indiener(s): Martijn van Helvert (CDA), André Bosman (VVD), Joël Voordewind (CU), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-23.html