Kamerstuk 35300-X-50

Motie van het lid Kerstens over de randvoorwaarden voor een nieuw functie- en beloningsgebouw tot stand brengen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 19 december 2019
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-50.html
ID: 35300-X-50

100,0 %
0,0 %

FvD

PVV

SGP

PvdD

VVD

PvdA

DENK

Van Haga

50PLUS

vKA

D66

SP

CU

CDA

GL


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het afgelopen jaar gesloten arbeidsvoorwaardenakkoord een belangrijke stap is in het herstellen van het vertrouwen van de mensen van Defensie in hun organisatie;

overwegende dat een hedendaags functie- en beloningsgebouw een belangrijke vervolgstap is als uitwerking van bedoeld arbeidsvoorwaardenakkoord;

overwegende dat onnodige vertraging in het zetten van die vervolgstap het herstel van het vertrouwen weer teniet kan doen;

verzoekt de regering, om de randvoorwaarden voor een nieuw functie- en beloningsgebouw tot stand te brengen en zo bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens