Kamerstuk 35300-X-40

Motie van de leden Stoffer en Bosman over mogelijkheden om een groter aantal F-35's aan te schaffen bij een afnemende stukprijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 7 november 2019
Indiener(s): André Bosman (VVD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-40.html
ID: 35300-X-40

Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN BOSMAN

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de F-35 een onmisbare schakel vormt voor het realiseren van de Nederlandse doelen op het gebied van veilig blijven, veiligheid brengen en veilig verbinden;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanschaf van een groter aantal F-35's bij een afnemende stukprijs in de toekomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Bosman