Kamerstuk 35300-X-81

Motie van het lid Krol c.s. over het bezoldigingshuis van militairen meer in overeenstemming brengen met andere sectoren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 30 juni 2020
Indiener(s): John Kerstens (PvdA), Henk Krol (Groep Krol/vKA), Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-81.html
ID: 35300-X-81

49,3 %
50,7 %

PvdD

CDA

SP

PvdA

Groep Krol/vKA

Van Haga

GL

PVV

50PLUS

SGP

DENK

CU

D66

FvD

VVD


Nr. 81 MOTIE VAN HET LID KROL C.S.

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er hoge eisen worden gesteld aan militairen en het werk veeleisend is;

overwegende dat er veel militairen ontslag nemen vanwege een andere baan met een hoger salaris;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen om het bezoldigingshuis voor militairen meer in overeenstemming te brengen met het loon in vergelijkbare functies in andere sectoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Kerstens

Karabulut