Kamerstuk 35300-X-11

Motie van het lid Belhaj c.s. over de mogelijkheid om in twee veteranenontmoetingscentra hulpverlening te bieden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 30 oktober 2019
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP), Isabelle Diks (GL), Salima Belhaj (D66), John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-11.html
ID: 35300-X-11

100,0 %
0,0 %

PvdD

VVD

D66

50PLUS

PVV

vKA

SP

CDA

CU

GL

Van Haga

DENK

SGP

PvdA

FvD


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Veteranenwet de bijzondere zorg die veteranen en hun relaties in verband met de inzet als militair nodig hebben, moet worden gewaarborgd;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is om in twee veteranenontmoetingscentra professionele hulpverlening (sociaal en psychologisch) te bieden voor veteranen, en een jaar later hierover naar de Kamer de rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Kerstens

Karabulut

Diks