Stemming

Motie van het lid De Roon over de inzet van de Reaper-drones

16,8 %
83,2 %


PvdD

PVV

50PLUS

VVD

SGP

GL

CU

SP

D66

Van Haga

PvdA

vKA

FvD

DENK

CDA


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland eind 2020 de eerste MQ-9 Reaper-drones geleverd krijgt;

overwegende dat we de MQ-9 Reaper bewapend in moeten kunnen zetten omdat daarmee de slagkracht van de krijgsmacht aanzienlijk wordt vergroot;

verzoekt de regering, de daarvoor benodigde stappen binnen het Defensiematerieelproces te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon


Motie van het lid De Roon over de inzet van de Reaper-drones

2019-11-07
Dossier: 35300-X
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-20.html