Gepubliceerd: 20 december 2019
Indiener(s): Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD), Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-52.html
ID: 35300-X-52

Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2019

De vaste commissie voor Defensie heeft ons op 31 oktober 2019 verzocht om een overzicht van de stukken die wij in 2020 naar de Kamer sturen. In de bijlage is dat overzicht, buiten actuele kwesties, in het DPO opgenomen materieelsprojecten en de reguliere beantwoording van Kamervragen om, opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met de gemaakte afspraken over de rapportagestructuren.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

BIJLAGE: Jaarplanning van te verzenden stukken door de Minister en Staatssecretaris van Defensie in 2020

Januari

Jaarplan 2020 Kustwacht Caribisch Gebied

Briefing NAVO planningsproces

Februari

Geannoteerde agenda Defensie Ministeriële NAVO-bijeenkomst 12–13 februari

Geannoteerde Agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken met de Ministers van Defensie

Verslag Defensie ministeriële NAVO-bijeenkomst 12–13 februari

Verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken met de Ministers van Defensie

Maart

Kabinetsreactie advies toekomstige rol van kernwapens van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

Validatie Strategisch Vastgoedplan Defensie

April

Jaarverslag MIVD

Governance Defensie – Rijksvastgoedbedrijf

Mei

Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties 2019

Afwijkingsrapportage Defensie Projecten Overzicht

Geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken met de Ministers van Defensie

Verslag Raad Buitenlandse Zaken met de Ministers van Defensie

Financiele verantwoording project Verwerving F-35

Jaarverslag Defensie 2018

Halfjaarlijkse Inzetbaarheidsrapportage

Halfjaarlijkse Personeelsrapportage

Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijsmacht

Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidszorg

Juni

Jaarverslag 2020 Kustwacht Caribisch Gebied

Defensievisie

Veteranennota 2020

Jaarrapport Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Geannoteerde agenda Defensie Ministeriële NAVO-bijeenkomst 17–18 juni

1e Suppletoire Begroting

Juli

Rapportage civiel-militaire samenwerking waaronder herijking militaire en civiele capaciteiten

Voortgangsrapportage Luchtruimherziening

Verslag Defensie Ministeriële NAVO-bijeenkomst 17–18 juni

September

Defensie Projecten Overzicht

Begroting 2021 en Materieelbegrotingsfonds (onder voorbehoud van besluitvorming)

Halfjaarlijkse Inzetbaarheidsrapportage

Halfjaarlijkse Personeelsrapportage

Jaarrapportage F-35

Oktober

Geannoteerde agenda Defensie Ministeriële NAVO-bijeenkomst 22–23 oktober

November

Verslag Defensie Ministeriële NAVO-bijeenkomst 22–23 oktober

December

Rapportage internationale militaire samenwerking 2019

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota

Voortgangsrapportage Luchtruimherziening

Beleidsdoorlichting COTS/MOTS

2e Suppletoire Begroting

Hoofdlijnen MIVD Jaarplan

Te verzenden stukken met nog nader te bepalen moment van verzending:

Kamerbrief GrIT

Kamerbrief migratie SAP S4

Diverse IVD onderzoeksrapportages

Vervolg Brief Onderzoek en regelingen inzake blootsstelling en Chroom-6

Concept Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Plan van Aanpak Energietransitie