Stemming

Motie van het lid Kerstens over de randvoorwaarden voor een nieuw functie- en beloningsgebouw tot stand brengen

100,0 %
0,0 %


VVD

PvdD

Van Haga

D66

50PLUS

FvD

SP

CU

CDA

DENK

GL

SGP

vKA

PvdA

PVV


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het afgelopen jaar gesloten arbeidsvoorwaardenakkoord een belangrijke stap is in het herstellen van het vertrouwen van de mensen van Defensie in hun organisatie;

overwegende dat een hedendaags functie- en beloningsgebouw een belangrijke vervolgstap is als uitwerking van bedoeld arbeidsvoorwaardenakkoord;

overwegende dat onnodige vertraging in het zetten van die vervolgstap het herstel van het vertrouwen weer teniet kan doen;

verzoekt de regering, om de randvoorwaarden voor een nieuw functie- en beloningsgebouw tot stand te brengen en zo bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens


Motie van het lid Kerstens over de randvoorwaarden voor een nieuw functie- en beloningsgebouw tot stand brengen

2019-12-19
Dossier: 35300-X
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-50.html