Stemming

Motie van het lid Van Helvert c.s. over gebruikmaken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor klimaatdoelen

72,5 %
27,5 %


PVV

CU

DENK

FvD

PvdA

PvdD

Van Haga

SGP

SP

vKA

CDA

50PLUS

GL

D66

VVD


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie nog geen middelen gereserveerd heeft voor de uitvoering van de Operationele Energie Strategie;

constaterende dat voor het op orde krijgen van de vastgoedportefeuille bij Defensie een forse extra investering nodig is;

verzoekt de regering, Defensie nadrukkelijk aan te laten sluiten bij en gebruik te laten maken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor het realiseren van klimaatdoelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Bosman

Stoffer

Hiddema


Motie van het lid Van Helvert c.s. over gebruikmaken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor klimaatdoelen

2019-11-07
Dossier: 35300-X
Indiener(s): André Bosman (VVD), Martijn van Helvert (CDA), Theo Hiddema (FvD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-26.html