Kamerstuk 35300-X-42

Motie van het lid Öztürk over geen cyberoorlog zonder expliciete parlementaire goedkeuring

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 7 november 2019
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-42.html
ID: 35300-X-42

14,8 %
85,2 %

Van Haga

PvdD

SP

D66

VVD

GL

PvdA

vKA

CDA

FvD

PVV

DENK

SGP

CU

50PLUS


Nr. 42 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland is verwikkeld in activiteiten op het gebied van cyberoorlog;

overwegende dat daarvoor geen expliciete parlementaire goedkeuring voor gegeven is aan de hand van een artikel 100-brief;

overwegende dat de risico's voor repercussies aanwezig zijn, onder andere in de vorm van internetstoringen, verstoring van het betalingsverkeer en grote economische schade voor de economie en de bevolking;

verzoekt de regering, geen activiteiten te ontplooien op het gebied van cyberoorlog, zonder de expliciete parlementaire goedkeuring daarvoor,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk