Kamerstuk 35300-X-19

Motie van het lid De Roon over zelfstandig beslissen over aanbesteden van Defensieprojecten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 7 november 2019
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-19.html
ID: 35300-X-19

57,0 %
43,0 %

PvdD

CDA

GL

vKA

SGP

DENK

50PLUS

VVD

PvdA

FvD

CU

SP

D66

Van Haga

PVV


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de besluitvorming over onze krijgsmacht steeds meer aan Europese ketenen is gebonden;

overwegende dat Nederland een soeverein land moet zijn dat zelfstandig over aanbestedingen ten behoeve van Defensie behoort te kunnen beslissen;

verzoekt de regering, zo veel mogelijk ruimte te nemen bij het aanbesteden van Defensieprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon