Kamerstuk 35300-X-73

Aanwijzing Secretaris-generaal 978 Extern optreden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 26 mei 2020
Indiener(s): Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-73.html
ID: 35300-X-73

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2020

Tijdens het Algemeen Overleg MIVD (Kenmerk 29 924, nr. 187) en de afgelopen Begrotingbehandeling op 6 en 7 november jl. (Handelingen II 2019/20, nr. 20, item 8 Handelingen II 2019/20, nr. 21, items 3 en 9) is de Aanwijzing Secretaris-generaal A/978 (SG-A/978) Extern Optreden aan de orde geweest. Het betreft hier een interne aanwijzing die richtlijnen stelt voor de omgang van defensiepersoneel met leden en/of medewerkers van de Staten-Generaal, openbaar optreden, publiceren en contacten met journalisten. Tijdens de Begrotingsbehandeling heb ik uw Kamer aangegeven dat de SG A/978 Extern Optreden werd herzien en in de brief aan uw Kamer d.d. 10 februari jl. (Kamerstuk 35 300 X, nr. 54) heeft de Staatssecretaris mede namens mij aangekondigd dat de Aanwijzing SG 978 in het eerste kwartaal van 2020 aan uw Kamer zou worden toegezonden. Mede door de voorgeschreven afstemming met de medezeggenschap en de COVID-19 maatregelen is dit proces vertraagd.

Ik heb uw Kamer toegezegd zowel de oude als de nieuwe versie van de Aanwijzing SG A/978 te doen toekomen1. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten