Stemming

Motie van het lid Kerstens over efficiënte verbetermaatregelen voor de Koninklijke Militaire Academie

85,9 %
14,1 %


CDA

50PLUS

Van Haga

PvdA

CU

PVV

SGP

DENK

FvD

PvdD

GL

SP

D66

VVD

vKA


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de cultuur op de Koninklijke Militaire Academie negatieve aspecten kent die blijven bestaan zolang we blijven opleiden als we deden;

overwegende dat verbetermaatregelen die in het verleden zijn voorgesteld en ingevoerd niet tot de nodige verbetering hebben geleid;

verzoekt de regering, bij het zoeken naar efficiënte verbetermaatregelen ook de mogelijkheden te bezien van het aannemen van mensen van buiten Defensie op functies die in aansturing en begeleiding cruciaal zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens


Motie van het lid Kerstens over efficiënte verbetermaatregelen voor de Koninklijke Militaire Academie

2019-11-07
Dossier: 35300-X
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-33.html